Inwisselen
Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door consumenten en bedrijven in onze online winkel worden geplaatst.

Een "consument" wordt gedefinieerd als "elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet vallen onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit". Een "onderneming" wordt gedefinieerd als "elke natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, met inbegrip van zijn verenigingen".

Deze GCS zijn ook van toepassing op bedrijven voor toekomstige commerciële relaties zonder dat we het opnieuw hoeven te vermelden. Indien het bedrijf afwijkende of aanvullende algemene verkoopvoorwaarden heeft, wordt hun geldigheid hierbij weerlegd; ze vormen slechts een integraal onderdeel van het contract mits onze uitdrukkelijke toestemming.

2. CONTRACTUELE PARTNERS, OVEREENKOMSTSLUITING EN CORRECTIEMOGELIJKHEDEN

Het verkoopcontract wordt afgesloten met Rocket Commerce GmbH.

Door een product in de onlineshop aan te bieden, doen wij een bindend aanbod voor het sluiten van een verkoopovereenkomst voor dit product. U kunt onze producten in eerste instantie geheel vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en op elk moment, voordat u uw definitieve bestelling verzendt, de ingevoerde gegevens corrigeren met behulp van de tools die tijdens het bestelproces worden aangeboden. Het contract komt tot stand wanneer u op de bestelknop klikt en daarmee het aanbod op de producten in de winkelwagen accepteert. U ontvangt direct na verzending van de bestelling een bevestiging per e-mail.

3. CONTRACTUELE TAAL(TALEN) EN OPSLAG VAN DE CONTRACTTEKST

De taal/talen die beschikbaar zijn voor het sluiten van het contract is/zijn: Nederlands

We archiveren de tekst van het contract en we sturen u per e-mail de gegevens van uw bestelling en onze AV. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet meer toegankelijk op internet.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN

Verzendkosten kunnen worden toegevoegd aan de vermelde prijzen voor de producten. Meer informatie over eventuele verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Alle bestellingen worden verzonden. U heeft niet de mogelijkheid om uw bestelling direct bij ons op te halen.

De producten die op onze site te koop worden aangeboden, kunnen niet in lockers worden afgeleverd.

5. BETALING

In onze winkel staan in principe de volgende betaalmethoden voor u ter beschikking:

Vooruitbetaling
Wanneer u kiest voor vooruitbetaling als betaalmethode, geven wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren wij de goederen na ontvangst van uw betaling.

Kredietkaart
Bij het plaatsen van de bestelling vult u uw creditcardgegevens in.
Uw kaart wordt direct na het plaatsen van een bestelling gedebiteerd.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn bij Paypal, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt uitgevoerd door PayPal nadat u uw bestelling heeft gevalideerd. Verdere informatie is beschikbaar tijdens het bestelproces.

Sofort van Klarna
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben die internetbankieren mogelijk maakt. ), identificeer u dienovereenkomstig en bevestig de betalingsopdracht. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Verdere informatie is beschikbaar tijdens het bestelproces.

AmazonPay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg ("Amazon") te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn bij Amazon, authenticeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt uitgevoerd binnen één bankwerkdag nadat u de bestelling heeft geplaatst. Een bankwerkdag is elke werkdag behalve zaterdagen, nationale feestdagen en 24 en 31 december van elk jaar. Verdere informatie is beschikbaar tijdens het bestelproces.

Klarna
Wij bieden u, in samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna"), de volgende betalingsopties. Houd er rekening mee dat betalen via Klarna alleen beschikbaar is voor consumenten. Tenzij hieronder anders aangegeven, is de Betaling via Klarna is afhankelijk van een succesvolle verificatie van uw adres en kredietwaardigheid. De betaling wordt rechtstreeks aan Klarna gedaan. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaalmogelijkheid en tijdens het bestelproces.

Koop op rekening via Klarna
Het factuurbedrag is verschuldigd 14 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur.

Automatische incasso via Klarna
Je geeft een SEPA-machtiging af aan Klarna. Klarna zal u separaat via een vooraankondiging (zogenaamde voormelding) informeren over de datum van de debitering. De rekening wordt gedebiteerd na verzending van de goederen.

Creditcard via Klarna
Tijdens het bestelproces vult u uw creditcardgegevens in. Uw kaart wordt direct na bevestiging van uw bestelling door Klarna gedebiteerd. Er vindt geen controle van uw adres en uw kredietwaardigheid plaats.

Aankoop op afbetaling via Klarna
U kunt het factuurbedrag in maandelijkse termijnen betalen van minimaal 1/24e van het totaalbedrag (met een minimumbedrag van € 6,95).

iDEAL
Als u kiest voor de iDeal-betaalmethode, wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDeal te kunnen betalen, dient u een Nederlandse online bankrekening geactiveerd te hebben voor deelname aan iDeal, dient u zich te identificeren en dient u ons de betalingsopdracht te sturen. Tijdens de bestelling ontvang je meer informatie. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS ("Apple") te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, geregistreerd zijn bij Apple, de Apple Pay-functie hebt geactiveerd, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie is beschikbaar tijdens het bestelproces.

Google Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn bij Google, de Google-functie Pay hebben geactiveerd, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie is beschikbaar tijdens het bestelproces.

6. HERROEPINGSRECHT

Consumenten hebben recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de informatie over het herroepingsrecht. Bedrijven profiteren niet van een conventioneel herroepingsrecht.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij blijven eigenaar van de goederen tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor professionals geldt bovendien het volgende: wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit een bestaande zakelijke relatie. U bent bevoegd om de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, door te verkopen in het kader van reguliere handelsactiviteiten; u cedeert bij voorbaat aan ons alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop - ongeacht een montage of vermenging van genoemde goederen met een nieuw product - tot het bedrag van de factuur en wij aanvaarden deze overdracht. U heeft altijd het recht om de vorderingen te incasseren, maar wij zijn ook gerechtigd om deze zelf te incasseren als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Op uw verzoek zullen wij de aan ons verschuldigde zekerheden vrijgeven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de uitstaande schulden met meer dan 10% overschrijdt.

8. GARANTIES EN NALEVING

Deze bepaling is van toepassing op consumenten:

De wet inzake wettelijke garanties is van toepassing, met inbegrip van het recht op de wettelijke garantie van overeenstemming conform de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, behoudens de bepaling met betrekking tot tweedehands goederen hieronder vermeld.

Voor tweedehands goederen bedraagt de duur van de conformiteitsgarantie één jaar vanaf de levering van de goederen.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u zowel op de productpagina als op specifieke informatiepagina's in de webshop.

Deze bepaling is van toepassing op vennootschappen:

Toepasselijkheid van het Duitse garantierecht

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders bepaald, is alleen het Duitse wettelijke garantierecht (gesetzliches Gewährleistungsrecht) in overeenstemming met de bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch) van toepassing. U vindt informatie over eventuele garanties aanvullende informatie en hun exacte voorwaarden op de productpagina en op specifieke informatiepagina's in de online winkel.

De hieronder vermelde beperkingen en termijnen zijn niet van toepassing op schade veroorzaakt door ons, onze werknemers of onze agenten:

 * in geval van schade aan leven, lichamelijke integriteit of gezondheid,
 * in geval van ernstig of frauduleus wangedrag aan de basis van de contractuele schending,
 * in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de naleving essentieel is voor de uitvoering van het contract en zonder welke de professional niet zou hebben aangegaan (essentiële verplichting),
 * in geval van een speciaal overeengekomen overeenkomst,
 * of voor zover dit binnen de reikwijdte van de Productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz) valt.

Beperkingen

Alleen onze eigen aanduidingen en de productbeschrijvingen van de fabrikant die in het contract voorkomen, vormen een overeenkomst met betrekking tot de kwaliteiten van het goed. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor openbare uitingen van de fabrikant of andere reclameuitingen.

De verjaringstermijn voor claims wegens gebrek aan overeenstemming van nieuwe producten is één jaar vanaf de risico-overdracht. De verkoop van tweedehands goederen gebeurt onder uitsluiting van enige garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 445a van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch) blijven onaangetast.

Bepalingen die van toepassing zijn op handelaren

Tussen handelaren is de verificatie- en klachtverplichting van Section 377 van het Duitse handelswetboek (Handelsgesetzbuch) van toepassing. Indien u niet de vereiste verklaring aflegt, wordt het product geacht te zijn aanvaard, tenzij er een gebrek is dat op de datum van de controle niet waarneembaar was. Deze clausule is niet van toepassing als we een defect op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

Klantenservice: Voor vragen, klachten en claims kun je van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur terecht bij onze klantenservice. op +31 (0)20 80 88 300 per e-mail op service@nunido.be.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Onze burgerlijke aansprakelijkheid is altijd aangegaan, zonder beperking of beperking, voor schade veroorzaakt door ons, onze werknemers of onze agenten.

 * bij schade aan leven, lichamelijke integriteit of gezondheid;
 * in geval van grove of opzettelijke nalatigheid;
 * in geval van een speciaal overeengekomen overeenkomst tussen partijen; Waar
 * zodra het de reikwijdte van de wet betreft met betrekking tot aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

In geval van schending van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de naleving essentieel is voor de uitvoering van het contract en zonder welke de contractpartner niet zou hebben gecontracteerd (essentiële verplichting), vanwege onze lichte fout of die van onze werknemers of agenten , is onze burgerlijke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de schade die voorzienbaar was op het moment van het sluiten van het contract en waarmee normaal gesproken rekening moet worden gehouden. Met uitzondering van de hierboven vermelde hypothesen, kan onze burgerlijke aansprakelijkheid niet worden ingeroepen.

10. GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt consumenten een online platform voor geschillenbeslechting dat beschikbaar is op dit adres [https://ec.europa.eu/consumers/odr/].
We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een bemiddelingsdienst voor consumentengeschillen.

11. SLOTBEPALINGEN

Voor bedrijven is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.

Als u een handelaar ("Kaufmann") in de zin van het Duitse handelswetboek (Handelsgesetzbuch), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent, de enige bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen u en ons, is die van het hoofdkantoor van ons bedrijf.

10€ Voucher* bewaar en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van designnieuws en profiteer van verkoopacties en speciale prijzen.

* Minimale afname 100an niet worden gecombineerd met andere coupons.